PANATTONI SĘKOCIN – System Parkingowy LPR + Rozliczenie czasu postoju